Tuesday, August 30, 2011

CAKRA MANGGILINGAN

"Ana" iku ana amarga ana "ora ana". Apik iku ana amarga ana ala. Bungah iku ana amarga ana susah. Guyu iku ana amarga ana tangis. Sugih iku ana amarga ana kere. Bener iku ana amarga ana luput.
Saiki apik sesuk bisa dadi ala. Saiki nemu bungah sesuk nemu susah. Saiki bisa ngguyu sesuk mung mecucu. Saiki diarani sugih sesuk bisa kere. Saiki diarani bener sesuk bisa diarani luput.
Tembung 'sesuk' minangka katrangan saperang wektu anggonku kudu nunggu. Bisa kajangka sejam, sedina, seminggu, sesasi, setahun, sewindu, lan sak teruse. Ya iki cakra manggilingan, rodha kang mubeng, kang nggambarake kahananing urip.
Wengi iki aku nyoba nggatekake sepira suwene rodhaku mubeng, budhal saka ndhuwur banjur bali menyang ndhuwur maneh, utawa suwalikke. Banjur dak temokake yen rodhaku mubeng sak ubengan saben 3 tahun. Telung tahun kapungkur mengisor, banjur dina iki mengisor maneh.
Hmmmh.... kesel... Kepriye carane uwal saka cakra manggilingan iki? Sedhela mendhuwur, sedhela mengisor. Sedhela mukti, sedhela susah. Sedhela waras, sedhela edan!
Yo mung kalamun laku kanthi tuhu, ngrumangsani mawa sidhem premanem, mula aku banjur bisa mangerteni : IYA IKI AKU URIP. Sanalika banjur tuwuh pangarep-arep ing budi : "Ora sepira larane ketindhih kasusahan iki yen sedhela maneh aku weruh yen aku bakal nemu kabungahan". Utawa bisa uga diwalik : "Sepira kepenakke kabungahanku, yen sedhelo maneh aku weruh yen aku bakal nemu susah?"
Coba den priksani cakra manggilingan sira... Temtu saben jalma manungsa nduweni ukuran kang beda...
Berkah Dalem Gusti...