Friday, July 8, 2011

SAWUR KEMBANG...

Yen sukma wus pecat raga, apa kang bakal ginawa?
Dudu bandha...
Dudu rupa...
Dudu drajat...
Dudu pangkat...
Dudu uga gumebyaring donya...


Manungsa mono mapane amung sadrema... nora liya amung ngunjal mangsa.
Ngoyak drajat direwangi mentheleng ing mripat...
Ngoyak pangkat direwangi ndilat-ndilat...
Ngoyak bandha direwangi kelangan kanca...
Ngoyak rupa direwangi ngampet waspa...
Jaman pancen wus owah, ukuraning bebrayan manjalma sapa sira sapa ingsun.


Prakanca, padha den eling...


Kang ginawa suk yen wus pecat raga yaiku saprangkat gangsa kang cinipta, kang amung bisa nembang sora tanpa swara...
Donya sing digadhang - gadhang amung bisa nyawur kembang...