Sunday, October 17, 2010

Kidung Rumeksa ing Wengi

Kidung punika dipun anggit kanthi sastra macapat dhandhanggula dening Sunan Kalijaga. Sumber saking Manunggaling Kawula Gusti: Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa, P.J.Zoetmulder.

Ana kidung rumeksa ing wengi,
Teguh ayu luputa ing lara,
Luputa bilahi kabeh,jin setan datan purun,
Paneluhan tan ana wani, miwah panggawe ala,
Gunane wong luput, geni anemahan tirta,
Maling adoh tan ana ngarah mring kami, guna duduk pan sirna.
Sakehing lara pan samja bali,
Sakehing ama pan sami miruda, welas asih pandulune,
Sakehing bradja luput, kadi kapuk tibanireki,
Sakehing wisa tawa, sato galak tutut,
Kayu aeng lemah sangar songing landak,
Guwaning mong lemah miring, mjang pakiponing merak.

No comments:

Post a Comment

Tanggap wacana :